Liga malých plemen 2012

03.03.2012 22:34

KVMP vyhlašuje pro sezónu 2012 Ligu malých plemen – celoroční soutěž, která se zaměřuje na ocenění aktivní účasti a dlouhodobých kvalitních výkonů na závodech sportovní kynologie malých plemen. Do této soutěže se bude započítávat výkon psa v několika předem určených závodech v sezóně.

Pořadí Ligy bude vyhlašováno ve dvou kategoriích: kategorie Liga malých plemen (standard) pro závodníky v kategoriích na úrovni ZMMP a vyšší a kategorie Liga malých plemen Junior pro závodníky na úrovni ZZO/ZOP.

Soutěž ideově navazuje na Ligu malých plemen, která byla pořádána v 80. a na počátku 90. let.

Pravidla hodnocení

Hodnotí se výkon konkrétního psa. Pokud má psovod více psů, tito psi se hodnotí samostatně a jejich výsledky se nesčítají.

Hlavním kritériem pro hodnocení je bodový zisk, pořadí v závodě se nijak nezohledňuje.

Skóre psa v kategorii Liga malých plemen se určuje součtem následujících prvků:

  • Průměr bodových zisků ze všech započítávaných závodů, kterých se pes zúčastnil, přepočítaných na normu 100 bodů (příklad: zisk v závodě A 270b. z 300 možných = 90 bodů ze 100, zisk v závodě B 140b. z 200 možných = 70 bodů ze 100, celkový průměr (90+70)/2=80 bodů)
  • Body za účast na závodech ve výši 2 body za každý započítávaný závod, kterého se psovod zúčastnil (pozn. pokud měl někdo objektivní důvod pro neúčast v závodě v roli závodníka – byl rozhodčím či pořadatelem této akce – získává bonus za účast na daném závodě také, pro každého svého psa)
  • Body za obtížnost kategorie (úroveň ZMMP – 0b., ZMP1 – 4b., ZMP2 – 8b., …) – udělují se pouze jednou na konci sezóny na základě kategorií v kterých se pes zúčastnil, pokud někdo startuje část sezóny v jedné kategorii a část v druhé, body za obtížnost se určí poměrem (příklad: půl sezóny v ZMMP a půl v ZMP1 = 2b.)

Příklad: Psovod Jan Novák se účastnil tří závodů v kategorii ZMP1, v jednom získal 254 bodů z 300 možných v druhém 182 z 200, v třetím 268 z 300. Skóre = (254/300 + 182/200 + 268/300) * 100 / 3  + 6b. za účast + 4b. za obtížnost = 88,3 + 6 + 4 = 98,3b.

Skóre psa v kategorii Liga malých plemen Junior se určuje součtem následujících prvků:

  • Průměr bodových zisků ze všech započítávaných závodů, kterých se pes zúčastnil plus průměrný bodový zisk z dalších maximálně tří libovolných závodů v ČR dle ZZO/ZOP dle rozhodnutí psovoda, všechny přepočítány na normu 100 bodů (příklad: zisk v závodě A 60b. z 60 možných = 100 bodů, zisk v závodě B 45b. z 60 možných = 75 bodů, celkový průměr (100+75)/2=87,5 bodu)
  • Body za účast na závodech ve výši 1 bod za každý započítávaný závod, kterého se psovod zúčastnil a další maximálně tři libovolné závody v ČR, pro které psovod prokázal svou účast a výsledky (pozn. pokud měl někdo objektivní důvod pro neúčast v závodě v roli závodníka – byl rozhodčím či pořadatelem této akce – získává bonus za účast na daném závodě také, pro každého svého psa)

Hodnocení bude provedeno na základě výsledkových listin ze započítávaných závodů. Skóre bude průběžně zveřejňováno na stránkách www.vycvikmalychplemen.cz.

Započítávané závody a kategorie pro rok 2012

Pardubice 28.4. – ZZO, ZMMP, ZMP1 (obtížnost kategorie 4b.)

Česká Skalice 13.5. – ZZO, ZMMP, ZMP1 (4b.)

Chlumec n. C. 16.6. – ZZO, ZMMP, ZMP1 (4b.), ZMP2 (8b.), ZMP3 (12b.)

MR Podlešín 8.-9.9. – ZZO, ZMMP, ZMP1 (4b.), ZMP2 (8b.), ZMP3 (12b.), ZMPO (8b.)

Častolovice 28.9 – stopa spec. + ZMMP, stopa spec. + posl. spec. (4b.)

Pro kategorii Junior se dále započítávají tři libovolné závody v ČR dle ZZO či ZOP, pro které psovod prokázal svou účast a výsledky formou zaslané fotografie výsledkové listiny či odkazu na veřejně dostupnou výsledkovou listinu.

Startovné

Pro členy KVMP zdarma (pes bude zařazen automaticky), pro nečleny 200 Kč (uzávěrka přihlášek pro nečleny do 27.4.2012).

Ceny

Zajišťuje KVMP, předání cen na konci sezóny 2012 či na začátku sezóny 2013.

—————

Zpět