Co cvičit - Shrnutí pro začátečníky

Máte malé plemeno psa a chtěli byste se věnovat sportovní kynologii? Nabízíme stručné shrnutí zkoušek a cviků vhodných pro začátečníky s malými plemena společně s praktickým komentářem.

V oblasti klasické kynologie jsou čtyři základní zkušební řády, kterým byste měli věnovat pozornost:

 • Zkušební řád výcviku malých plemen - náš vlastní zkušební řád, více informací najdete v sekci Zkušební řád
 • Národní zkušební řád Českého kynologického svazu (NZŘ) - společný zkušební řád pro velká a malá plemena mimo jiné obsahuje jednu společnou základní zkoušku ovladatelnosti, čtyři speciální zkoušky pro malá plemena, speciální zkoušky stopování, apod.
 • Zkušební řád Kynologické jednoty Brno - zkušební řád zaměřený spíše na poslušnost, celý ZŘ je vhodný také pro malá plemena, charakteristickým rysem je cvičení ve skupině s ostatními psy
 • Zkušební řád IPO - mezinárodní zkušební řád zaměřený spíše na velká plemena, nabízí však také základní zkoušku ovladatelnosti, stopařské zkoušky a zkoušky vyhledání předmětů vhodné i pro malá plemena

Relevantní zkoušky a cviky Národního zkušebního řádu

Zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Nejjednodušší zkouška NZŘ společná pro malá i velká plemena. Tato kategorie je nyní nejoblíbenější na kynologických soutěžích - dává díky nižší obtížnosti možnost zasoutěžit si široké škále psovodů a umožňuje malým psům startovat na závodech pro velká plemena. Každý měsíc naleznete ve svém širším okolí soutěž, kde je vypsána kategorie ZZO. Speciální cviky se provádějí s náhubkem.

Obsah zkoušky

Poslušnost
1. Přivolání psa - dva možné způsoby: Ke mně (pes předsedá před psovoda), K noze (pes se připojuje k psovodovi za chůze)
2. Chůze na vodítku - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad
3. Lehni, sedni - pes je u nohy psovoda na vodítku, nepřezkušuje se povel Vstaň
4. Odložení za pochodu vleže - psovod za pochodu psa odloží společně s vodítkem a pokračuje přímým směrem, po 10 krocích se obrací a vrací ke psu
5. Aport - je možné použít předmět psovoda, při odhazování je možné držet psa za obojek, pes musí přinést předmět zpět psovodovi (nemusí předsedat)
6. Odložení vleže dlouhodobé - psovod stojí ve vzdálenosti 15 kroků od psa po dobu cvičení dalšího psa (cca 5 min.), odložení se provádí až poté, co další psovod provede cvik přivolání

Speciální cviky
1. Přivolání psa za ztížených podmínek - ve vzdálenosti 30 kroků se pohybují psovodi se psem a lidé hrající si s míčem
2. Chování psa ve skupině osob - cca dvouminutový rozhovor ve skupině čtyř lidí, přichází také psovod se psem, pes musí sedět klidně
3. Chování psa ponechaného uvázaného o samotě - psovod je v úkrytu, pes je uvázaný cca 2 minuty, okolo něj prochází hlasitě se bavící skupina a psovod se psem, pes se nesmí chovat agresivně

Výhody

Nižší obtížnost, většina cviků na vodítku, netestuje se odolnost psa proti výstřelu, dostupné soutěže

Základní minimum malých plemen (ZMMP)

První ze speciálních zkoušek pro malá plemena. Obdoba zkoušky ZMP pro velká plemena, místo obrany však obsahuje tzv. speciální cviky.

Obsah zkoušky

Stopa
Vlastní stopa psovoda 150 kroků dlouhá, 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu (tvar L), jeden předmět psovoda je umístěn na konci. Pes musí předmět označit (je několik možností, zpravidla se užívá zalehnutí či aportování předmětu). 

Poslušnost
1. Přivolání psa - dva možné způsoby: Ke mně (pes předsedá před psovoda), K noze (pes se připojuje k psovodovi za chůze)
2. Chůze na vodítku - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad
3. Sedni, lehni, vstaň - pes je u nohy psovoda na vodítku
4. Aport - je možné použít předmět psovoda, při odhazování není možné držet psa za obojek, pes musí vyčkat na povel psovoda, pes přináší předmět zpět psovodovi, má ho držet a předsednout
5. Odložení vleže dlouhodobé - psovod stojí ve vzdálenosti 15 kroků od psa po dobu cvičení dalšího psa (cca 5 min.), odložení se provádí až poté, co další psovod provede cvik přivolání
Při chůzi a odložení se testuje odolnost psa proti nárazovému zvuku (např. střelba).

Speciální cviky
1. Rozlišování předmětů - pes musí vybrat předmět psovoda, který je umístěn na ploše společně se dvěma cizími předměty (zpravidla kusy koberce či filcu), provádí se ze vzdálenosti 5 kroků, hodnotí se dva pokusy
2. Vyhledání předmětů - psovod jde se psem středem prostoru o rozměrech 20x30 kroků, odhodí předmět a pes ho musí dohledat a přinést zpět psovodovi, provádí se se třemi předměty psovoda, jeden z nich musí být ze dřeva
3. Vyhledání ztraceného předmětu - psovod jde se psem a skrytě odhodí za sebe v ose chůze  předmět, po 30 krocích se otočí a vyšle psa, aby předmět nalezl a přinesl (psovod stojí na místě), čas na vyhledání jsou 2 minuty.

Výhody

Poměrně nízká obtížnost, vhodné pro širokou škálu plemen.

Další zkoušky NZŘ vhodné pro malá plemena

 • Zkouška malých plemen 1. stupně (ZMP1)
 • Zkouška malých plemen 2. stupně (ZMP2)
 • Zkouška malých plemen 3. stupně (ZMP3)
 • Zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS1)
 • Zkouška psa stopaře 2. stupně (ZPS2)

Pro náplň těchto zkoušek si stáhněte kompletní znění zkušebního řádu zd e.

Relevantní zkoušky a cviky Zkušebního řádu KJ Brno

Zkouška ovladatelnosti psa (ZOP)

Nejjednodušší zkouška KJ Brno. Už u této zkoušky ale pes musí zvládat chůzi u nohy bez vodítka. Skupinové a speciální cviky se provádí ve skupině 3-5 psů. I pro tento zkušební řád jsou pořádány soutěže, nicméně nepříliš často.

Obsah zkoušky

Poslušnost
1. Přivolání psa - dva možné způsoby: Ke mně (pes předsedá před psovoda), K noze (pes se připojuje k psovodovi za chůze)
2. Chůze na vodítku - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad
3. Chůze bez vodítka - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad
4. Sedni, lehni, vstaň - pes je u nohy psovoda na vodítku
5. Odložení vleže dlouhodobé - psovod stojí ve vzdálenosti 30 kroků od psa po dobu cvičení dalšího psa (cca 5 min.), odložení se provádí až poté, co další psovod provede cvik přivolání

Skupinové a speciální cviky
1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině
2. Sedni, lehni. vstaň ve skupině
3. Odložení vleže ve skupině - opět na vzdálenost 30 kroků, doba odložení 2 min.
4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou - pes musí mít náhubek, psovod zvedne psa a nese ho na vzdálenost 5m, kde ho předá cizí osobě, která ho dále poponese na vzdálenost 5m
5. Chůze po nepříjemném materiálu se zastavením - psovod se psem přechází přes netypický materiál jako je pletivo, roští, fólie, apod., pes nesmí projevit bázlivost

Výhody

Nižší obtížnost, netestuje se odolnost psa proti výstřelu.

Další zkoušky ZŘ KJ Brno vhodné pro malá plemena

 • Zkouška pracovní upotřebitelnosti I. stupně (ZPU-1)
 • Zkouška pracovní upotřebitelnosti II. stupně (ZPU-2) - pouze pro některé jedince, obsahuje prvky obrany
 • Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál (ZPU-S)

Pro náplň těchto zkoušek si stáhněte kompletní znění zkušebního řádu zd  e

Relevantní zkoušky a cviky Zkušebního řádu IPO

Zkouška doprovodného psa (BH)

Nejjednodušší zkouška IPO. Zkoušky dle ZŘ IPO se konají se poměrně často a jsou jednoduše dostupné. U tohoto ZŘ se klade vyšší důraz na čistotu provedení cviku (oční kontakt psa s psovodem, apod.). Cviky chování na veřejnosti a v dopravě se provádějí mimo cvičiště, na veřejném prostranství.

Obsah zkoušky

Poslušnost
1. Chůze na vodítku - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad, obsahuje i poklus a pomalou chůzi, ke konci cviku prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob, při obratech se nesmí psovi dávat povel
2. Chůze bez vodítka - s obraty vpravo, vlevo, čelem vzad, obsahuje i poklus a pomalou chůzi, na začátku cviku prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob, při obratech se nesmí psovi dávat povel
3. Odložení za pochodu vsedě - cvik se provádí bez vodítka, psovod za pochodu zastaví, psa odloží a pokračuje přímým směrem, po 15 krocích se obrací a vrací ke psu
4. Odložení za pochodu vleže s přivoláním - cvik se provádí bez vodítka, psovod za pochodu zastaví, psa odloží a pokračuje přímým směrem, po 30 krocích se obrací, zastaví a přivolá psa povelem Ke mně, pes musí rychle přiběhnout a předsednout
5. Odložení vleže dlouhodobé - psovod stojí ve vzdálenosti 30 kroků od psa otočen ke psu zády po dobu cvičení dalšího psa (cca 5 min.)

Chování psa na veřejnosti a v dopravě
1. Chování psa ke skupině osob - psovod jde se psem na vodítku pro ulici, při chůzi protíná jejich trasu běžící osoba, dále přijdou do stojící skupiny nejméně šesti osob a hovoří spolu
2. Chování psa k cyklistovi - psovod jde se psem na vodítku podél cesty, kde je zezadu předjede cyklista, který zvoní, následně se cyklista obrací a jede proti psovodovi a psu
3. Chování psa k autům - psovod jde se psem na vodítku kolem více stojících aut, jedno auto je nastartováno, vedle nich zastaví auto, řidič stáhne okénko a s psovodem hovoří
4. Chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích - psovod jde se psem na vodítku, předběhnou je minimálně dva běžci, běžci se vzdálí a přiblíží se další běžec, který psa i psovoda oběhne a běží dále bez změny rychlosti, místo běžců mohou být použiti také jezdci na kolečkových bruslích
5. Chování psa k jinému psu - při předběhnutí a projití jiného psa s psovodem se má pes chovat neutrálně
6. Chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům - psovod jde se psem na vodítku rušnou ulicí a upoutá ho např. k plotu, sloupu, zábradlí apod., psovod odejde mimo dohled, kolem projde osoba bez psa a dále osoba se psem

Výhody

Nižší obtížnost, netestuje se odolnost psa proti výstřelu.

Další zkoušky ZŘ IPO vhodné pro malá plemena

 • Stopařská zkouška FPr1
 • Stopařská zkouška FPr2
 • Stopařská zkouška FPr3
 • Zkouška psa stopaře 1. stupně (FH1)
 • Zkouška psa stopaře 2. stupně (FH2)
 • Zkoušky vyhledání předmětů StPr1-3