Zkušební řád malých plemen

V letech 2013-2014 jsme vypracovali speciální zkušební řád pro výcvik malých plemen s cílem rozšířit nabídku pro zájemce o výcvik. Tento řád obsahuje následující klíčové principy:

  • Všechny zkoušky se provádí bez střelby
  • Možnost absolvovat pouze některé části zkoušek
  • Stupně zkoušek metodicky navazují
  • Nejsou předepsané povinné povely (povel volí psovod)
  • Výška překážek zohledňuje výšku psa
  • Možnost výběru z volitelných cviků zohledňující povahové zaměření plemene

Struktura a znění zkoušek: