Novelizace zkoušek malých plemen NZŘ - oficiální znění, detailní seznam změn

27.01.2012 18:27

29. března 2011 schválilo Plénum Českého kynologického svazu novelizaci zkoušek malých plemen v Národním zkušebním řádu s platností od 1.1.2012.

Oficiální znění a kritéria posuzování ke stažení (PDF), zdroj: ČKS. .

Stručné shrnutí změn:

ZMMP:

 • Rozlišování předmětů se nemusí provádět ihned po stopě, rozteč předmětů 70 cm
 • Změna povelu pro vyhledání ztraceného předmětu na "Hledej-aport", čas na vypracování prodloužen na 2 minuty

ZMP1:

 • Výška překážky snížena z 50cm na 40cm
 • Rozlišování předmětů se nemusí provádět ihned po stopě, rozteč předmětů 70 cm
 • Cizí předměty pro rozlišování musí být od 4 pomocníků
 • Změna povelu pro vyhledání ztraceného předmětu na "Hledej-aport", při kladení jde psovod s rozhodčím
 • Při vyhledání předmětů se místo klíčů používá kůže
 • Nahrazení cviků aktivní obrany (hlídání předmětu a odvazování) revírem - vyhledáním osoby v terénu nebo na 2 zástěny

ZMP2:

 • Výška překážky snížena z 50cm na 40cm
 • Kladina nízká jedním směrem (pes bez psovoda, psovod čeká na místě) místo kladiny vysoké (žebříku)
 • Rozlišování předmětů se nemusí provádět ihned po stopě, rozteč předmětů 70 cm
 • Předměty pro rozlišování musí být od kladeče stopy a 2 pomocníků
 • Změna povelu pro vyhledání ztraceného předmětu na "Hledej-aport", při kladení jde psovod s rozhodčím a pomocníkem, ztracený předmět je pomocníka
 • Při vyhledání předmětů se místo klíčů používá kůže, prostor zvětšen na 20x30 kroků
 • Nahrazení hlídání předmětu revírem - vyhledáním osoby v terénu nebo na 4 zástěny

ZMP3 a ZMPO:

 • Nové zkoušky, otevřete si plné znění zkoušky výše.

... a další drobné změny.

Již dříve byla schválena možnost pro malá plemena skládat bez omezení zkoušky NZŘ pro velká plemena (ZM, ZVV1, atd.).

—————

Zpět