Shrnutí sezóny 2011

10.05.2012 22:08

Publikováno v časopise Psí sporty.

Rok 2011 přinesl ve výcviku malých plemen mnoho nového: psovodi začali více spolupracovat, výrazně se zvýšil počet výcvikových akcí, podařilo se dokončit několik let se táhnoucí novelizaci zkoušek malých plemen Národního zkušebního řádu (NZŘ) a v neposlední řadě se objektivně oproti roku předchozímu zlepšily výcvikové výsledky.

Výcvikové akce a semináře

Prioritou nedávno založeného Klubu výcviku malých plemen (KVMP) bylo nabídnout nové možnosti pro trénink a vysvětlit nácvik zejména tzv. speciálních cviků (vyhledání, rozlišování předmětů, apod.) a stopování a částečně tak nahradit nedostatek instruktorů pro tento výcvik na běžných cvičištích. Klub proto uspořádal během roku na různých místech republiky tři výcvikové akce pod vedením zkušených instruktorů a rozhodčích, kterých se zúčastnilo několik desítek zájemců. Každý měl možnost si cviky vyzkoušet se svým psem. Pro řadu z nich to byla první zkušenost s tímto sportovním využitím jejich plemene. Vedle toho tu byla květnová víkendovka s malými plemeny neúnavné propagátorky výcviku i s těmi nejmenšími, Hanky Böhmové. O prázdninách Klub také vyzkoušel v Častolovicích nový formát akce, tzv. „závod nanečisto“, kde měl každý možnost nechat se zdarma posoudit opravdovým rozhodčím, podobně jako na opravdových závodech.

Zkoušky

Z popudu KVMP byla za rok 2011 poprvé sestavena statistika zkoušek malých plemen, která dává celkový obraz aktivity malých nejen ve speciálních zkouškách NZŘ, ale také dalších zkoušek a řádů, které sdílejí s velkými plemeny. Kompletní statistiku včetně uvedení plemen je možné nalézt na stránkách www.vycvikmalychplemen.cz. Pro ilustraci uvádíme shrnutí pro sportovní kynologii a obedience:

Počet zkoušek v r. 2011 Složené zkoušky
NZŘ 57 ZZO, ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZM, ZVV1, ZPS1
IPO / SChH 66 BH, IPO-V, FPr1, FPr2, FPr3, FH1, FH2
KJČR Brno 24 ZOP, ZPU1
Obedience 17 OB-Z, OB1, OB2, OB3

Rozdělení složených zkoušek NZŘ a IPO/SChH podle plemen je následující:

Z hlediska trendu je pro nedostupnost historických dat k malým plemenům možné pouze meziročně srovnávat počty složených zkoušek ZMMP a ZMP1-2. Tento počet se zvýšil z 9 v roce 2010 na 22 v roce 2011, přičemž byly složeny tři nejvyšší zkoušky ZMP2 (v roce 2010 žádná). Je také několik psů s pěti a více složenými zkouškami přes všechny ZŘ za rok.

Počet složených zkoušek ZMMP , ZMP1 a ZMP2 v posledních pěti letech:

Závody

Vedle tradičních speciálních soutěží malých plemen dle NZŘ konaných v Pardubicích, Chlumci n. C. a České Skalici bylo novinkou rozšíření závodu v Podlešíně na dvoudenní přebor s umožněním zápisu zkoušky. V Chlumci n. C. a Podlešíně byla otevřena nejvyšší kategorie ZMP2. Vedle toho malá plemena startovala ve vložených kategoriích na „velkých závodech“ jako např. v České Třebové – Javorce nebo Praze – Břevnově či přímo společně s velkými plemeny např. ve stopařských soutěžích. Perličkou je pak vítězství Františka Vanžury st. a jeho stafbula v Mezinárodním obranářském závodě v Hronově dle ZVV1, kde za sebou nechal řadu belgických a německých ovčáků.
Vedle standardních závodů startovala malá plemena také na mistrovských soutěžích, konkrétně na MR kníračů ve výkonu a ve stopách, mistrovství stopařů TARTu a také v kvalifikaci na MČR ve stopách dle FH2.

Co nás čeká

V roce 2012 je nejdůležitější novinkou nabytí účinnosti již zmiňované novelizace NZŘ. Hlavní změnou je uvedení cviků vyhledání a vyštěkání osoby (obdoba velkého revíru na makety) a zavedení třetího stupně zkoušky malých plemen. Zajímavá pro malá plemena je také novelizace ZŘ IPO, která nabízí nové zkoušky zaměřené na vyhledání předmětů a další změny.

Zajímavosti ze sezóny 2011
• Zkoušku ZMP2 v roce 2011 složili dva malí knírači a foxteriér.
• ZMP1 se podařilo nově také složit zástupcům dalších plemen jako trpasličí pinč a mudi.
• V roce 2011 bylo umožněno malým plemenům skládat zkoušky pro velká plemena dle NZŘ včetně obrany (bez snížení překážek). Byly složeny 3 takové zkoušky, všechny stafordy.
• V kvalifikaci na MČR ve stopách dle FH2 měla malá plemena jednoho zástupce – stafordšírského bulteriéra.

 

—————

Zpět