Víkendovka se sportovní kynologií malých plemen Česká Skalice - reportáž

03.06.2011 22:12

Poslední květnový víkend se v areálu ZKO Česká Skalice - Spyta konala víkendovka se sportovní kynologií malých plemen (příprava na ZZO a ZMMP v plném rozsahu). Záměr na její uspořádání se zrodil ještě v době, kdy se Klub výcviku malých plemen nacházel pouze v myšlenkách jeho zakladatelů a kdy měli zájemci o sportovní kynologii MP pocit, že se mnohé - zejména nácvik speciálních cviků - předává z otce na syna nebo jinými "tajnými" cestami. Dnes se již v tomto směru situace naštěstí postupně zlepšuje :-D

V posledních letech na cvičiště a závodiště proniká mnoho moderních výcvikových metod, které staví na pozitivním přístupu ke psu, na porozumění psímu chování, na navázání pro obě strany srozumitelné komunikace a na posilování vztahu psovod - pes. Proto bylo při hledání vhodných instruktorek šáhnuto do řad členek Klubu obedience, které mají zároveň praktické zkušenosti se sportovní kynologií.

Přípravy na ZMMP - tedy nácviku stopování (včetně praktické ukázky, jak vypadá stopa od nahlášení se rozhodčímu, až po odhlášení se ze stopy) a speciálních cviků se ujala Kristýna Másilková. Ta tyto disciplíny představila i skupině začátečníků, kterým se věnovala především Zuzana Coufalová. Pochopitelně nechyběl ani nácvik cviků (či přezkoušení) cviků poslušnosti a speciálních cviků podle ZZO.

Teorie (během které si psi měli možnost odpočinout) byla neméně zajímavá a dotkla se nepřeberného množstí témat. Dovolte mi zmínit např.: zásady pozitivní motivace, představení klikru a jeho fylozofie, ukázka nácviku chůze u nohy za pomoci targetu - ukazovátka, něco málo o přirozeném psím chování... Bylo toho opravdu mnoho.

O psech jsme se ostatně bavili prakticky nepřetržitě. Snad s výjimkou táboráku, u kterého byl povinný zpěv ;-)

Za zmínku jistě stojí, že se víkendovky zúčastnilo celkem třináct psovodů a co psovod to jiné plemeno! Jedinou výjimku tvořili dva cottonci.

A jelikož se ukázalo, že všichni byli šikovní a skrytými talenty se to jen hemžilo, lze očekávat, že se v České Skalici potkáme opět 11. září 2011 na závodu malých plemen. O tom, že pro velký úspěch plánujeme opakování víkendovky, ani nemluvě.

Tímto bych chtěla poděkovat ZKO Spyta za poskytnutí příjemného zázemí a oběma instruktorkám za to, že se s námi podělily o své bohaté zkušenosti.
 
Hana Böhmová

Více info a fotky (web Hany Böhmové).

—————

Zpět