Výcvikový den malých plemen Chlumec n. C. - reportáž a fotogalerie

28.03.2011 20:40

Klub výcviku malých plemen ČR uspořádal dne 26. března 2011 v Chlumci nad Cidlinou svůj první Výcvikový den - výcvikovou akci pro členy s cílem vysvětlit a prakticky vyzkoušet metodiku sportovního výcviku malých plemen. Tato akce byla zaměřena zejména na speciální cviky dle Národního zkušebního řádu, zejména pro zkoušky ZMMP a ZMP1.

Akce se setkala s velkým zájmem příznivců malých plemen. Zúčastnilo se 23 psovodů z celé republiky, někteří s několika psy, začátečníci i pokročilí. Byla zastoupena široká paleta plemen: malí knírači, stafordšírští bulteriéři, pinčové, bíglové, šeltie, šiperky, pudlové, jezevčíci a další. Programem dne provázeli zkušení výcvikáři, pánové František Vanžura, Jaroslav Strouhal a Karel Antoš, všichni v současnosti stále aktivně a úspěšně cvičící malé psy.

Výcvikový den se skládal ze dvou teoretických a praktických bloků, kdy ranní část byla věnována pachovým pracem (rozlišování a vyhledávání předmětů) a odpolední cvikům aktivní obrany (hlídání předmětů, apod.). Cílem instruktorů bylo nejen vysvětlit správně provedení cviků a metodiku nácviku, ale zároveň i upozornit na typická úskalí či chyby při nácviku či vlastním předvedení při soutěžích a zkouškách. Praktický výcvik probíhal v několika skupinách, každý měl tedy možnost si cviky dostatečné vyzkoušet.

Mnozí účastníci byli velice příjemně překvapeni, jak jsou tyto speciální cviky zajímavé a jistě objevili u svých čtyřnohých svěřenců další výcvikové vlohy, které je možné dále úspěšně rozvíjet.

Akce byla pořádána pouze za symbolické startovné pro pokrytí nákladů spojených s organizací. Velice děkujeme chlumecké organizaci za pohostinnost a pronájem cvičiště. Na základě pozitivního ohlasu bude Klub v budoucnu v pořádání podobných akcí pokračovat.

Fotogalerie 1 (F. Vanžura, K. Skoumal)

Fotogalerie 2 (K. Dvořáková)

Fotogalerie 3 (M. Hižnaj)

—————

Zpět