Výcvikový den malých plemen Tišnov - reportáž a fotogalerie

01.08.2011 20:29

30. července 2011 jsme se společně sešli při dalším Výcvikovém dni malých plemen, tentokrát na Moravě, konkrétně v krásném areálu Kynologického klubu Tišnov.

Zaměření bylo opět zejména na speciální cviky dle Národního zkušebního řádu, zejména pro zkoušky ZMMP a ZMP1. Skládal se z teoretického a praktického bloku. Oba bloky se nezaměřovaly pouze na vysvětlení metodiky provedení cviku, ale také typické problémy či nástrahy při soutěžích a zkouškách. Účastníci mohli také těžit z přítomnosti dvou zkušených rozhodčích ČKS v roli instruktorů. V obou částech jsme již zohlednili plánovanou novelizaci NZŘ k 1.1.2012, účastníci si tak kromě stávajících cviků měli možnost také vyzkoušet cviky nové, jako je například revír na makety.

Závěr výcvikového dne byl zaměřen na stručné shrnutí principů pro stopování, kterému bychom se chtěli věnovat podrobněji na některém z dalších Výcvikových dnů.

Velice nás těší znatelný pokrok ve výcviku, který můžeme pozorovat u účastníků předchozích Výcvikových dnů. Velký dík patří KK Tišnov za podporu a skvělou přípravu areálu a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

Fotogalerie (M. Hižnaj)

—————

Zpět